Om oss

Vi är en politisk och religiöst obunden ideell förening i Västerås som vars främsta mål är att främja kännedom om Brasilien dess historia och kultur. Eventuell vinster kommer att användas för välgörenhet där vi hjälper fattiga barn i Brasilien.

Vår främsta mål är att uträtta arbete inom följande:

  1. Utbildning
  2. Kulturella aktiviteter
  3. Integrering av nykomna brasilianare i Sverige
  4. Väcka intresse för och sprida kunskap om Brasiliens kultur och språk

Medlemskap

För närvarande gäller följande medlemsavgifter: 150 kronor, gäller från 1/1 till 31/12 ett kalender år.
Betalning av medlemsavgift sker via swish nummer 1234160800 eller bankgiro 891-7411 Brasiliansk förening, Skriv medlemsavgift 2020 + namn. 

Styrelsen

Ordförande: Kerles Silva Hedman

Sekreterare, vice ordf. : Eloisa Williams

Kassör: Alcione Sjöberg

Övriga förtroendevalda

Revisor: Fatima Gesterling

Sociala medier ansvarig: Roberta Bergström

Suppleant:

Suppleant:

Stadgar

Vi är en registrerad förening hos Uppsala Folkuniversitetet med registreringsnummer <123456789>.